Service på varmepumper

Like viktig som å montere nye varmepumper, er etterservice og vedlikehold på eksisterande anlegg. Uten jevnlig og korrekt utført service vil ingen varmepumpesystem fungere optimalt over tid, og ein sitt igjen med redusert effekt og i verste fall defekt anlegg. Vi utfører all slags forebyggende service på varmepumper. Dette sikrar lengre levetid og optimal varme- eller kjøleeffekt året rundt.

Kor ofte?

På ordinære luft-luft systemer for private heimar, anbefalast det å utføre komplett varmepumpeservice annankvart år. Ved service på større, kommersielle anlegg vil det stort sett vere etter serviceplan. Du kan bestille befaring og service direkte, her hos oss!

Ein vanlig service på luft-luft-varmepumpe i privatheim koster frå *1.800 kr. Ved avdekkade feil eller andre omstendigheiter som krevjer lengre arbeidstid, vil kunde opplysast og eventuelt ekstraarbeid leggast til etter samtykke.

Har du behov for montering av ny varmepumpe? 
Spør oss gjerne om ledig kapasitet og tilbod på montering. 

GRATIS BEFARING

Bestill ei gratis og uforpliktande befaring ved å fylle ut kontaktskjema. 
Befaring
Kva produkt er du interessert i?

Luft/luft varmepumpe

Merkenavn

Næringsløsninger