Luft/luft varmepumper

Rosendal Bygg & Varme AS leverar varmepumpeløysingar til næringsbygg og bustadprosjekter.

Kontorer, butikkar, skuler og pleieheim – vi har varmepumper som holder temperaturen oppe eller nede året rundt.

Kontakt oss for ei gratis befaring av lokalene dykkar.

Toshiba, Mitsubishi, NIBE og Daikin er ledende produsentar av varmepumper for næringsbygg, med eit bredt produktspekter som dekker små og store varme- og kjølebehov, med høy fleksibilitet og til fornuftige priser. I sortimentet finn ein luft-luft varmepumper retta mot næringsmarkedet, med alternativ for inverterstyrte kompressorar og turtallsregulert viftemotorar på utedelane. 

Luft/vann og bergvarme

Vi tilbyr luft til vann-systemer samt bergvarmepumper frå NIBE for å kunne dekke små og store varme- og kjølebehov og oppvarming av tappevatn i næringsbygg.

Luft til Vann

Luft-vann varmepumper frå NIBE egnar seg når det ikkje er mogleg eller hensiktsmessig å bore ein energibrønn. Systema gir stor fleksibilitet i forhold til plassering av utdelar og ved eventuell integrering med eksisterande varmesystem. Luft-vann varmepumpene er meget energieffektive for oppvarming av tappevatn og gir stor økonomisk besparelse.

Bergvarme (væske til vatn)

Ingen løysingar gir høgare besparelse enn væske-vatn varmepumper med jord, sjø eller berg som energikilde. Ei væske-vatn løysing frå NIBE er ei langsiktig investering som gir lave energikostnadar, sikker drift og stor grad av forutsigbarhet. Våre leverandørar har eit stort utvalg av væske-vatn varmepumper egna for drift i næringsbygg og tilbyr fleksible løysingar med moglegheit for parallellkobling for å kunne dekke eit kvart behov.