KORT OM NIBE

NIBE er Nordens største fabrikant av varmeløsninger for bolig, og er blant Europas ledende produsenter av varmepumper. Mens andre følger etter, tar vi steget foran. Gjennom innovasjon finner vi stadig nye måter å forvandle fornybar energi til varme. Vi ligger i forkant av teknologien og spiller på lag med miljøet – i hjemmet og på kloden.

NIBE leverer alle typer varmepumper for vannbåren varme: bergvarmepumper, avtrekksvarmepumper og luft-vann-varmepumper.

Med en NIBE varmepumpe kan du forsyne ditt hjem med varme, kjøling, ventilasjon og varmtvann. Våre varmepumper utnytter gratis og fornybar varme fra omgivelsene, enten den hentes fra lufta, bakken eller sjøen. Hva som passer best hos deg, avhenger av omgivelsene, hvor mye energi boligen din trenger og hvilket varmesystem du har.

FÅ GRATIS RÅD OG BEFARING

Legg igjen din kontaktinformasjon og bli kontaktet av din autoriserte forhandler, i ditt lokalmiljø. Ved kontakt vil vi kunne se nærmere på din bolig, temperaturforhold og ditt energibehov for å anbefale den beste løsningen for din bolig.

LUFT/VANN VARMEPUMPER

For oss i Norden er det godt å vite at varmepumpen fungerer også under bitende kulde. Med en luft-vann-varmepumpe fra NIBE holder du hjemmet ditt varmt den kalde delen av året og svalt på sommeren. Ved å omforme energien fra uteluften, senker varmepumpen dine energikoastnader på miljøvennlig vis, samtidig som du får et perfekt inneklima.

Senker oppvarmingskostnadene

Med NIBE luft til vann-varmepumpe, kan du senke oppvarmingskostnadene med opptil 70 %. Akkurat hvor mye, avhenger av hvor du bor, type bolig, hvilken varmepumpe du velger og om du bruker kjølefunksjonen eller ei.

Luft til vann-varmepumpen tar i bruk gratis og fornybar uteluft og sørger for tilførsel av varme og varmtvann til radiatorer, vannbåren gulvvarme og tappevann. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. Det gir en trygg investering som raskt betaler seg selv.

Hva koster en luft/vann-varmepumpe – og hva kan du spare?

Hva en luft/vann-varmepumpe koster totalt med installasjon avhenger av flere faktorer, som husets størrelse, om du har eksisterende varmeløsning eller nybygg, og ditt varme- og tappevannsbehov.

For utenom den gode komforten du får, er besparelsene en solid oppside når du investerer i et nytt NIBE varmeanlegg. Bruker du i dag vannbåren gulvvarme drevet av elektrisitet og har et årlig strømforbruk på 25 000 kilowattimer (ekskludert elektrisitet som ikke benyttes til oppvarming, ventilasjon og varmt tappevann), kan du spare mer enn 17 000 kroner i året. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime. Benytter du deg av oljefyr og radiatorer, og har et årlig oljeforbruk på 2500 liter, kan du spare nærmere 23 000 kroner i året med en NIBE luft til vann varmepumpe. Det forutsetter en total strømpris på én krone per kilowattime og 12 kroner per liter olje.

BERGVARME

EN BERGSIKKER INVESTERING

Bergvarme er solenergi lagret dypt nede i bakken, i havbunnen eller under plenen din. Med en NIBE bergvarmepumpe forsynes hjemmet ditt med både varme og varmt vann, samt kjøling på varme sommerdager. Med denne typen fornybar energi senker du energikostnadene dine med opptil 80 % og skaper det perfekte inneklimaet – samtidig som du gjør miljøet en tjeneste.

Utnytter bergvarmen

Bergvarme er solenergi lagret i fjellet, på sjøbunnen eller under gressplenen rett utenfor døren din. Hva som passer best hos deg, avhenger av omgivelsene, hvor mye energi boligen din trenger og hvilket varmesystem du har.

Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen. Selve varmepumpen er den samme – forskjellen ligger i hva slags type varmekilde som brukes, enten det er fjell eller berg, jord, grunnvann eller sjø. I alle tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede energien fra energikilden, slik at den kan gi varmtvann til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

AVTREKKSPUMPER

ENERGIGJENVINNING I HVERT PUST

La hjemmet ditt få puste. Med en avtrekksvarmepumpe fra NIBE gjenbruker du energien fra den varme luften i huset, før luften slipper ut gjennom ventilasjonssystemet. Det å installere en avtrekksvarmepumpe er en enkel og lønnsom løsning for oppvarming og varmtvann, og dekker energibehovet i godt isolerte leiligheter og småhus opptil ca. 220 m².

Slik fungerer en avtrekksvarmepumpe

Teknologien i avtrekksvarmepumper baserer seg på først å ventilere huset ditt, for så å resirkulere ventilasjonsluftens varmeenergi for å varme opp varmtvann og bolig. Avtrekksvarmepumpen bruker altså energi fra gammel, brukt luft.

En vifte suger ventilasjonsluften ut av våtrom og kjøkken i huset ditt. Da dannes det et svakt undertrykk som gjør at luften fra andre rom søker seg tilbake til disse rommene. Ny uteluft dras inn gjennom ventiler i ytterveggene, og på denne måten blir alle rom i huset ventilert.

Den sirkulerende luften blir dratt inn i husets kanalsystem. Den oppvarmede romluften ledes så til varmepumpen, hvor energien i luften gjenvinnes. Slik kan avtrekksvarmepumpen forsørge hele huset med varmtvann og varme til radiatorsystemet.